glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: mandrake is binnen


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: mandrake is binnen
Date: Mon, 25 Nov 2002 10:33:24 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Mon, Nov 25, 2002 at 10:01:11AM +0100, Terje Hansen wrote:
> > >
> > > Tzijn 7cd's, this the compleet personal edition ofzo.
> >
> > Nee, 'k heb da niet nodig. 7 CD's, da's veel te veel. Misschien da'k er
> 
> > later eens in rondblader, maar ik vind dat wat we die mensen geven, vrij
> > beschikbaar moet zijn op het net.
> Indeed.

Idd, die extra's zijn ook onvrije software ... maar er zit nog een
andere cd bij met documentatie geloof ik ook.

> 
> Ik wil er wel eens in kijken dan, als niemand t nodig heeft. Waar kan ik
> die 7 cd's vinden, Rudy?

Ok. Nu liggen ze op mijn kot. Ik moet morgen het eerst en tweede uur
les in de s9. Het derde in het plateau.

Ik kan ze wel in de kelder leggen maar als het nie op is voor u heeft
het niet veel nut.

Heb je morgen les in de s9 smorgns?

Rudy

-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

People demand freedom of speech to make up 
for the freedom of thought which they avoid. 
          - Soren Aabye Kierkegaard (1813-1855)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]