glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Rudy Gevaert
Subject: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Mon, 25 Nov 2002 12:00:00 +0000 (UTC)
User-agent: tin/1.5.12-20020311 ("Toxicity") (UNIX) (Linux/2.4.19 (i586))

Hallo,

Zoals jullie misschien wel weten (en als ge het niet weet dat weet ge
het nu) schrijven wij (address@hidden) een cursus dat  GNU/Linux
promoot voor middelbare scholen.

Op http://www.nongnu.org/glms/ kun je reeds een eerste unstable
versie downloaden.

Mensen die nog willen meewerken of opmerkingen hebben kunnen mailen
naar address@hidden

Rudy

-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/


If Stupidity got us into this mess, then why can't it get us out?"
 - Will Rogers (1879-1935)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]