glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Rudy Gevaert
Subject: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Mon, 25 Nov 2002 13:06:38 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

Hallo,

Zoals jullie misschien wel weten (en als ge het niet weet dat weet ge
het nu) schrijven wij (address@hidden) een cursus dat  GNU/Linux
promoot voor middelbare scholen.

Op http://www.nongnu.org/glms/ kun je reeds een eerste unstable
versie downloaden.  

Mensen die nog willen meewerken of opmerkingen hebben kunnen mailen
naar address@hidden

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

Who the hell wants to hear actors talk?
 - H. M. Warner (1881-1958), founder of Warner Brothers, in 1927


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]