glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Steven van Impe
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Tue, 26 Nov 2002 10:00:01 +0100 (CET)

> Hallo,
>
> Zoals jullie misschien wel weten (en als ge het niet weet dat weet ge
> het nu) schrijven wij (address@hidden) een cursus dat  GNU/Linux
> promoot voor middelbare scholen.
>
> Op http://www.nongnu.org/glms/ kun je reeds een eerste unstable
> versie downloaden.
>
> Mensen die nog willen meewerken of opmerkingen hebben kunnen mailen
> naar address@hidden


een grote stap in de goeie richting zou ik zo zeggen :)

kheb er al een groot deel van gelezen, en ik vind het goed en volledig
uitgelegd

maar ik weet niet of dit voldoende gaat zijn voor middelbare scholen
(meeste van die profs, zelfs die voor informatica kunnen nog nie eens
deftig met windows werken, dus die gaan wel serieus wat tijd mogen
vrijmaken om te leren werken met gnu/linux)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]