glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Tue, 26 Nov 2002 19:41:12 +0000 (UTC)
User-agent: tin/1.5.12-20020311 ("Toxicity") (UNIX) (Linux/2.4.19 (i586))

ftack <address@hidden> wrote:
> Ik vind evenwel dat de huidige draft zijn doel, het "promoten van 
> GNU/Linux voor middelbare scholen." zijn doel voorbij schiet. Als je 
> echt GNU/Linux wil promoten, dan moet je de mensen, in de praktijk de 
> huidige Windows gebruker, er eerst voor warm maken. Pas nadat je de 
> mensen over de lijn hebt gehaald, kan je neer geavanceerde onderwerpen 
> aanbrengen. Met vi, emacs en de commandoprompt ga je geen nieuwe 
> gebruikers werven. Hou dit voor later.

Mijn woordkeuze was niet helemaal perfect, promoten is niet het goede
woord. Het is eerder een inleiding-beginner-gevorderde cursus.

> Probeer eerst de Windows gebruiker warm te maken, te tonen waarom het nu 
> een even waardevol (= waardevoller) alternatief is, te tonen hoe een 
> overgang kan gebeuren. Dat betekent concreet dat je moet beginnen met 
> (een van de) grafische omgeving(en)en de toepassingen onder Linux, die 
> in één week tijd de toepassingen onder Windows kunnen doen vergeten 
> (OpenOffice.Org, de fenomenale Gimp, Mozilla, ... trouwens allemaal 
> programma's die de gebruiker als overgangsfase onder Windows kan leren 
> kennen.). Het eerste deel van het werk zou derhalve vooral over de 
> grafische omgeving moeten gaan en over de alternatieven voor de 
> windowsprogramma's, die de huidige Windowsgebruiker onmisbaar acht, 
> gewoon omdat hij niet weet dat functionele equivalenten nú bestaan onder 
> Linux. Pas dan maak je kans mensen over de streep te halen.

Deel 1 is achtergrond informatie waar we willen aantonen waarom men
juist GNU/Linux moet gebruiken. Daarnaast staan er dingen in die van
algemeen belang zijn.

Naar mijn weten is een cursus die alles gewoon toont niet nuttig en
zeker niet als je het niet kunt gebruiken. Daarom dat we in deel twee
eerst een installatie van een zeer gebruiksvriendelijke GNU/Linux
distributie uitlegen, waarna we de applicaties bespreken.

> * Verwijs pas op het einde naar de tonnen informatie die beschikbaar 
> zijn over Linux, en niet in het begin. Eén van de problemen van de 
> overstap naar Linux is juist dat de nieuwsgierige (je moet hem eerst al 
> zover krijgen!) niet weet hoe of waar beginnen. Laat hem niet ploegen 
> door bergen informatie: jullie gids is de eerste kennismaking.

Uit mijn eigen ervaring heb ik besloten eerst te verwijzen naar
allerhande websites. Het is niet nodig die sites te raadplegen bij
het installeren van de distributie omdat we het zelf uitleggen.

> * Een gedetailleerd hoofdstuk over het ontstaan van GNU/Linux is pas 
> nuttig als je de lezer reeds hebt warm gekregen (a propos, blij eens een 
> foto te hebben gezien van de legendes Richard Stallman en Linus Torwalds).

De mensen die onze cursus zullen volgen zijn eigenlijk al warm gemaakt
voor GNU/Linux. Trouwens ik vind dat het beter is dat de nieuwe
gebruiker weet waarvan GNU/Linux komt.

(Btw, als je Stallman wilt zien in het echt kom dan op 10 feb. naar
zijn speech luisteren die hij zal geven voor Zeus)

> * Ook met de hoofdstukken Open Source en Licenties ga je geen potentiele 
> gebruikers warmmaken. Hou ook dat voor later.

Het is niet de bedoeling met dat hoofdstuk gebruikers te werven, het is er om 
aan te tonen dat GNU/Linux software ook een licentie heeft. Meerdere soorten 
zelfs, 

> * Geen enkele Windows gebruiker is in filesystemen onder Linux 
> geïnteresseerd: hij wil in de eerste plaats zijn werk kunnen doen, en 
> wat jullie moeten proberen is hem te overtuigen dat hij dat werk onder 
> Linux kan doen. Hou dat ook voor later.

Idd dat stuk over filesystems is niet voor beginners, maar het is
interessant omdat je daar enkele begrippen terugvindt die meer uitleg
geven over: 
- als ik mijn pc slecht afsluit (bv reset) dan doet hij
een check -> inodes fixen, wat een inode is vind je daar dan terug.
- hard links 
- Bij een installatie moet je kiezen welke filesystem je gebruikt.

> * Wacht met de Linux Directorystructuur: veel gebruikers begrjpen zelfs 
> hun Windoze dirstructuur niet.

Des beter dat ze snappen hoe de directory structuur onder GNU/Linux
eruit ziet.

> * Ook met Vi en Emacs en de commandopromt ga je geen nieuwe gebruikers 
> overhalen. Haal eerst een gebruiker over naar (een van) de grafische 
> Linuxomgeving(en) en eens hij zich daar thuis voelt, leer hem dan dat 
> hij met de prompt meer power kan krijgen over zijn systeem.

Die hoofdstukken zijn er om de gebruiker vertrouwd te maken hiermee. 

> Persoonlijk zou ik zelfs suggereren dit project op te splitsen in twee 
> boekdelen, één om gebruikers te 'werven' (motivatie, vergelijking 

Wij hebben geen bedoeling een concrete vergelijking aan te gaan want
dat is onbegonnen werk. Niets is hatelijker constant te horen: ja en
onder Windows doe je dat zo.

GNU/Linux is totaal anders dan Windows, het is een alternatief. Doch
dit wil niet zeggen dat we ieder aspect moeten vergelijken. Ik zou
alvast niet veel kunnen vergelijken daar het al twee jaar is dat ik
nog deftig met een Windows OS gewerkt heb (tenzij in de PC klassen aan
de Univ omdat het niet anders kan). (Ik heb 2 jaar terug de volledige
switch gedaan).

> windows, waar vinden, hoe installeren, de grafische desktop, office 
> toepassingen, bestandbeheer vanuit de grafische omgeving, multimedia, 
> ...) en een ander om op meer geavanceerde onderwerpen en achtergronden 
> in te gaan (wat is open source, geschiedenis, commandoprompt, standaard 
> editors, Tex/Latex, etc...).

Is dat standaard is, lijkt mij toch wel belangrijk genoeg te zijn om
vooraan te staan :).

Toch bedankt voor je commentaar, maar alles ligt nu al vast.

De cursus bestaat uit 3 delen:
- inleiding (deel 1)
- desktop (deel2)
- server (deel3)

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

The object of war is not to die for your country but to make 
the other bastard die for his. - General George Patton (1885-1945)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]