glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Didier Moens
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Wed, 27 Nov 2002 13:02:53 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.1) Gecko/20020826

address@hidden wrote:

On Wed, 27 Nov 2002, Didier Moens wrote:

Het is dan een extra troef wanneer je naar (proprietary) oplossingen kan
verwijzen, eerder dan ze vanuit principieel standpunt categoriek te negeren.

Ja, da's inderdaad waar. Maar die proprietary oplossingen interesseren ons
niet (niet kwaad bedoeld, gewoon, je kunt je niet met alles bezighouden).
En ik vind het nogal moeilijk/gevaarlijk om mensen iets aan te raden dat
ik zelf niet ken.

Maar als er een niet vrij alternatief beschikbaar is en ik ken het, dan
zal ik dat zeker vermelden (misschien wel niet in de cursus zelf :)).

Vervang uit je repliek hierboven "proprietary oplossingen" door "open source oplossingen" en "niet vrij alternatief" door "vrij alternatief", en je bekomt het discours van de doorsnee MS-gebruiker.

:)
--

Didier Moens
-----
RUG/VIB - Dept. Molecular Biomedical Research - Core IT
tel ++32(9)2645309 fax ++32(9)2645348
http://www.dmb.rug.ac.bereply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]