glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Dries Kimpe
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Wed, 27 Nov 2002 01:54:02 +0000 (UTC)
User-agent: tin/1.5.12-20020311 ("Toxicity") (UNIX) (Linux/2.4.18 (i686))

Rudy Gevaert <address@hidden> wrote:
> 
>> Ook lijkt het me interessant om t.o.v. beleidsmakers het 
>> kostenbesparingseffect van Thin Client opstellingen (hoofdstuk 28 ?) te 
>> benadrukken : LTSP en K12LTSP (evt. in combinatie met Citrix) zijn hier 
>> m.i. toonaangevend.
> 
> LTSP? K12LTSP? Citrix? Allemaal niet gekend bij mij...
> 
> Dat vind ik nu wel te specifiek.
> 

Maar dat is inderdaad wel heel belangrijk voor scholen.
Ik heb verleden jaar een pc-klas van een school omgeschakeld naar linux 
(via het LTSP-project - echt aan te raden). Voornamelijk wegens 
  1) in orde met licenties
  2) veeeel minder onderhoud & installatie 
   (een netwerkkaart met bootrom of een bootfloppy is al wat nodig is -
    pc's kunnen snel vervangen worden en kunnen bovendien nog altijd
    hun oude functie (bv. een windowsinstallatie) uitvoeren)

   Bovendien is het gedaan met om de week die pc's opnieuw te mogen 
   'ghosten' omdat weeral iemand erin slaagde deze te breken 
   (softwarematig) of omdat er weer eens een virus op zat. 
 
  3) kosten gaan ook naar beneden; praktisch de enige kosten die gemaakt
   werden was een 'goeie' server en 2 switches (om de hubs te 
   vervangen)

   Bovendien krijgen scholen vaak 'oude' hardware (tegenwoordig valt 
   PII-350 daar al onder) wat nog meer dan goed genoeg is voor LTSP.

Wat wel jammer is, is dat veel software voor scholen 
(kinder/kleuter/...-programma's) enkel onder windows werken en meestal nog 
beveiligd zijn met sleuteldiskettes en wat nog allemaal.

VMWare is een optie maar dan moet je natuurlijk opnieuw een 
windowslicentie en een vmwarelicentie wat natuurlijk de voordelen van LTSP 
wat omlaag helpt. 


  mvg,
  Dries

-- 
Many people will walk in and out of your life,
But only true friends will leave
footprints in your heart.

~-= Public Key: send mail with subject: send pub key =-~


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]