glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Didier Moens
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Wed, 27 Nov 2002 11:54:32 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.1) Gecko/20020826

address@hidden wrote:


Het is inderdaad zo dat niet-vrije software soms kan helpen bij de
migratie. Probleem is echter dat wij die niet ter beschikking hebben en
onze tijd eigenlijk ook niet willen steken in het leren gebruiken van iets
waarmee we niet willen werken.

Dat was ook mijn punt niet.

Je zult echter sowieso geconfronteerd worden met de vraag naar vrije (beer/speech) hassle-free vervangproducten voor Access, DreamWeaver, ... en die zijn er gewoonweg niet.


Het is dan een extra troef wanneer je naar (proprietary) oplossingen kan verwijzen, eerder dan ze vanuit principieel standpunt categoriek te negeren.


--

Didier Moens
-----
RUG/VIB - Dept. Molecular Biomedical Research - Core IT
tel ++32(9)2645309 fax ++32(9)2645348
http://www.dmb.rug.ac.bereply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]