glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Tue, 26 Nov 2002 19:50:46 +0000 (UTC)
User-agent: tin/1.5.12-20020311 ("Toxicity") (UNIX) (Linux/2.4.19 (i586))

Didier Moens <address@hidden> wrote:
> Misschien loont het de moeite eens naar de benadering van de specifiek 
> user-oriented Linux distro's (zoals bv. Lycoris) te kijken ?

Ik heb nog nooit Lycoris gezien en gebruikt, doch van wat ik zie op de
website lijkt het mij niet zo bijster speciaal. Het lijkst inderdaad
wel veel op Windows.

Voor het desktop gedeelte gebruiken we Mandrake en dit is wel een van
de betere beginners distros.

> Ook lijkt het me interessant om t.o.v. beleidsmakers het 
> kostenbesparingseffect van Thin Client opstellingen (hoofdstuk 28 ?) te 
> benadrukken : LTSP en K12LTSP (evt. in combinatie met Citrix) zijn hier 
> m.i. toonaangevend.

LTSP? K12LTSP? Citrix?  Allemaal niet gekend bij mij...

Dat vind ik nu wel te specifiek.

Rudy


-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

The object of war is not to die for your country but to make 
the other bastard die for his.  - General George Patton (1885-1945)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]