glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: hoofdstuk 12...


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: hoofdstuk 12...
Date: Tue, 26 Nov 2002 21:42:22 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Tue, Nov 26, 2002 at 01:20:30PM +0100, Blake wrote:
> 
> iepz,
> 
> 
> voor het ogenblik ben ik bezig met het bekijken/verbeteren van hfdst 12,
> maar ik heb hier 2 vragen bij, beiden op p70 ("bekijken van een bestand"):
> 
> 1) om te scrollen moet je toch Control + pijltjestoetsen gebruiken, en
> niet Shift ? of ben ik verkeerd ? ik kan het moeilijk zelf controleren
> want ik werk (nog steeds) met Win98......

is met shift

> 2) /etc/fb.conf bestaat niet, moet dat /etc/fb.modes zijn ?

Euh, das afh van distrubitie tot distributie, ge zoekt best een file
dat overal op staat...

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

 Do, or do not. There is no 'try'. 
                 - Yoda ('The Empire Strikes Back')


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]