glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Didier Moens
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Tue, 26 Nov 2002 16:56:37 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.1) Gecko/20020826

ftack wrote:

[...]

Zonder afbreuk te wilen doen aan de goede bedoelingen van jullie project, kan ik mij volledig in ftack's opmerkingen terug vinden :

de gids lijkt me eerder een basisnaslagwerk voor de reeds geïnitieerde bekeerling, dan voor de totale, uit een Windows-omgeving afkomstige, leek.


Misschien loont het de moeite eens naar de benadering van de specifiek user-oriented Linux distro's (zoals bv. Lycoris) te kijken ?

Ook lijkt het me interessant om t.o.v. beleidsmakers het kostenbesparingseffect van Thin Client opstellingen (hoofdstuk 28 ?) te benadrukken : LTSP en K12LTSP (evt. in combinatie met Citrix) zijn hier m.i. toonaangevend.--

Didier Moens
-----
RUG/VIB - Dept. Molecular Biomedical Research - Core IT
tel ++32(9)2645309 fax ++32(9)2645348
http://www.dmb.rug.ac.bereply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]