glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: gaspard
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Wed, 27 Nov 2002 11:39:02 +0100


On Wed, 27 Nov 2002, Rudy Gevaert wrote:

> Date: Wed, 27 Nov 2002 09:38:38 +0000 (UTC)
> From: Rudy Gevaert <address@hidden>
> Newsgroups: rug.zeus
> Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
>
> Didier Moens <address@hidden> wrote:
> > Als je om het even wie wil overtuigen over te stappen naar een
> > alternatief OS, dien je een realistische migratiepolitiek te voeren.
>
> Het is niet de bedoeling wat wij een school begeleiden in het
> migreren, we vragen dat niet, we eisen dat niet.

En vooral: we kunnen dat niet!

De meeste van ons zijn gewoon gebruikers. We tonen een alternatief, we
maken hiervoor een beetje vrije tijd vrij, maar full time pro deo werken,
dat gaat niet.

Laat ik hierbij nog opmerken dat wij die lessen *mogen* geven omdat
bedrijven die aan Linuxconsultancy doen veeel te duur waren...

> > Een ander voorbeeld : MS Access, dat als RAD-tool absoluut zijn diensten
> > voor RDBMS-dilettanten bewijst. Je verwacht toch niet dat die mensen in
> > hun schaarse vrije tijd alle database-bestanden, met hun GUI's,  eens
> > gauw overzetten naar Apache, PHP en PostgreSQL (of MySQL) ?
>
> Ja *g* :) Als ze zouden willen overstappen dan moeten ze maar een
> bedrijf inhuren die het wil doen (natuurlijk allemaal vrije software).
>
> > Producten zoals VMware of Citrix kunnen de 'groeipijnen' tijdens een
> > overgang aanzienlijk verzachten, en hebben bijgevolg hun plaats in het
> > GNU/Linux-verhaal.
>
> > Het a priori afwijzen van producten, enkel omdat ze betalend zijn, lijkt
> > me weinig realistisch en zelfs contra-productief.
>
> Dat een product betalend is vind ik niet erg.  Wij hebben ook de
> Mandrake 9.0 gekocht voor de cursus.  Dat ze niet vrij zijn is een
> ander paar mowuen...

Dat je als bedrijf niet-vrije software gebruikt, is verdedigbaar. Maar
studenten leren werken met niet vrije software is onaanvaardbaar. Ik heb
er niets op tegen dat de administratie van scholen access gebruikt, maar
wel dat studenten leren dat database==access.

Het is inderdaad zo dat niet-vrije software soms kan helpen bij de
migratie. Probleem is echter dat wij die niet ter beschikking hebben en
onze tijd eigenlijk ook niet willen steken in het leren gebruiken van iets
waarmee we niet willen werken.

Gaspardreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]