glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Wed, 27 Nov 2002 09:02:34 +0000 (UTC)
User-agent: tin/1.5.12-20020311 ("Toxicity") (UNIX) (Linux/2.4.19 (i586))

Didier Moens <address@hidden> wrote:
> Wine is snel aan het verbeteren, maar biedt natuurlijk geen oplossing 
> voor beveiligingsschema's ; hoe Citrix hiermee omgaat is mij onbekend. 
> Ook de licentiekost van Citrix zou (op korte termijn) voor een school 
> prohibitief kunnen zijn.

We spitsen ons toe op vrije software, dus het zou nogal hypcriet zijn
onvrij systeem te gebruiken (ik ga ervan uit dat Citrix onvrij is)

>> VMWare is een optie maar dan moet je natuurlijk opnieuw een 
>> windowslicentie en een vmwarelicentie wat natuurlijk de voordelen van LTSP 
>> wat omlaag helpt. 

> Heb je al een VMWare GSX (of ESX) geïnstalleerd ?

Is terug onvrij en je moet dan natuurlijk terug een Licentie hebben voor je 
Windowsomgeving.

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

The graveyards are full of indispensable men.  
                - Charles de Gaulle (1890-1970)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]