glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: ftack
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Tue, 26 Nov 2002 14:51:24 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020826

Ik sluit me hierbij aan. Linux kan maar groeien naar een breder publiek via bevattelijke informatie. Misschien is er voor Zeus een rol weggelegd om om iets meer indringende wijze 'de alternatieven' te promoten ook aan onze universiteit.

Ik vind evenwel dat de huidige draft zijn doel, het "promoten van GNU/Linux voor middelbare scholen." zijn doel voorbij schiet. Als je echt GNU/Linux wil promoten, dan moet je de mensen, in de praktijk de huidige Windows gebruker, er eerst voor warm maken. Pas nadat je de mensen over de lijn hebt gehaald, kan je neer geavanceerde onderwerpen aanbrengen. Met vi, emacs en de commandoprompt ga je geen nieuwe gebruikers werven. Hou dit voor later.

Probeer eerst de Windows gebruiker warm te maken, te tonen waarom het nu een even waardevol (= waardevoller) alternatief is, te tonen hoe een overgang kan gebeuren. Dat betekent concreet dat je moet beginnen met (een van de) grafische omgeving(en)en de toepassingen onder Linux, die in één week tijd de toepassingen onder Windows kunnen doen vergeten (OpenOffice.Org, de fenomenale Gimp, Mozilla, ... trouwens allemaal programma's die de gebruiker als overgangsfase onder Windows kan leren kennen.). Het eerste deel van het werk zou derhalve vooral over de grafische omgeving moeten gaan en over de alternatieven voor de windowsprogramma's, die de huidige Windowsgebruiker onmisbaar acht, gewoon omdat hij niet weet dat functionele equivalenten nú bestaan onder Linux. Pas dan maak je kans mensen over de streep te halen.

* Verwijs pas op het einde naar de tonnen informatie die beschikbaar zijn over Linux, en niet in het begin. Eén van de problemen van de overstap naar Linux is juist dat de nieuwsgierige (je moet hem eerst al zover krijgen!) niet weet hoe of waar beginnen. Laat hem niet ploegen door bergen informatie: jullie gids is de eerste kennismaking.

* Een gedetailleerd hoofdstuk over het ontstaan van GNU/Linux is pas nuttig als je de lezer reeds hebt warm gekregen (a propos, blij eens een foto te hebben gezien van de legendes Richard Stallman en Linus Torwalds).

* Ook met de hoofdstukken Open Source en Licenties ga je geen potentiele gebruikers warmmaken. Hou ook dat voor later.

* Geen enkele Windows gebruiker is in filesystemen onder Linux geïnteresseerd: hij wil in de eerste plaats zijn werk kunnen doen, en wat jullie moeten proberen is hem te overtuigen dat hij dat werk onder Linux kan doen. Hou dat ook voor later.

* Wacht met de Linux Directorystructuur: veel gebruikers begrjpen zelfs hun Windoze dirstructuur niet.

* Ook met Vi en Emacs en de commandopromt ga je geen nieuwe gebruikers overhalen. Haal eerst een gebruiker over naar (een van) de grafische Linuxomgeving(en) en eens hij zich daar thuis voelt, leer hem dan dat hij met de prompt meer power kan krijgen over zijn systeem.

Persoonlijk zou ik zelfs suggereren dit project op te splitsen in twee boekdelen, één om gebruikers te 'werven' (motivatie, vergelijking windows, waar vinden, hoe installeren, de grafische desktop, office toepassingen, bestandbeheer vanuit de grafische omgeving, multimedia, ...) en een ander om op meer geavanceerde onderwerpen en achtergronden in te gaan (wat is open source, geschiedenis, commandoprompt, standaard editors, Tex/Latex, etc...).


Piet Ruyssinck wrote:
Rudy Gevaert (address@hidden) wrote:
: Hallo,

: Zoals jullie misschien wel weten (en als ge het niet weet dat weet ge
: het nu) schrijven wij (address@hidden) een cursus dat GNU/Linux
: promoot voor middelbare scholen.

mooi initiatief.


--
___________________________________________________________________________
Piet RUYSSINCK               e-mail: address@hidden
Unix Systeem Administratie tel: +32 9 264 4733 Directie Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) fax: +32 9 264 4994
Universiteit Gent (RUG)    Krijgslaan 281, gebouw S9 - 9000 Gent, Belgiereply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]