glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: To Do's


From: Steven van Impe
Subject: Re: To Do's
Date: Tue, 26 Nov 2002 14:16:18 +0100 (CET)

> > Date: Tue, 26 Nov 2002 10:48:25 +0100 (CET)
> > From: Steven van Impe <address@hidden>
> > To: address@hidden
> > Subject: Re: To Do's
> >
> > > -Configuratie van de desktop, we kiezen KDE (ja, 'k weet, lomp en zwaar
> > > maar het is hetgeen het meest op windows lijkt en voor te beginnen is dit
> > > gewoon het gemakkelijkst).
> >
> > mss ook blackbox toevoegen (dat ze leren het zelf configureren)
> >
> > > -Samba! Daar is expliciet vraag naar.
> >
> > bij LFS hebben ze goeie Samba tutorial voor beginnelingen, en de man page
> > is ook zeer volledig
> > ik snap er ook nie zoveel van, maar wel genoeg om het te doen werken
> >
> > SSH server heb ik ook al in gang gekregen (natuurlijk een eenvoudige
> > configuratie, maar ze werkt toch goed)
> >
> >
> > anyways, het is hier voor de moment redelijk druk (programeerproject,
> > pckes maken voor kameraden, en beginnen voorbereiden op de examens)
> >
> > maar na de examens zal ik zeker mijn best doet iets goed uit te leggen :)
>
> Hou er wel rekening mee dat die lessen gegeven worden juist na de examens
> :)
>
> Gaspard

oei
maw: alles moet binnen zijn voor de examens?

da gaat hier nie echt lukken denkik :(
*iep*


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]