glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: To Do's


From: Steven van Impe
Subject: Re: To Do's
Date: Tue, 26 Nov 2002 10:48:25 +0100 (CET)

> -Configuratie van de desktop, we kiezen KDE (ja, 'k weet, lomp en zwaar
> maar het is hetgeen het meest op windows lijkt en voor te beginnen is dit
> gewoon het gemakkelijkst).

mss ook blackbox toevoegen (dat ze leren het zelf configureren)

> -Samba! Daar is expliciet vraag naar.

bij LFS hebben ze goeie Samba tutorial voor beginnelingen, en de man page
is ook zeer volledig
ik snap er ook nie zoveel van, maar wel genoeg om het te doen werken

SSH server heb ik ook al in gang gekregen (natuurlijk een eenvoudige
configuratie, maar ze werkt toch goed)


anyways, het is hier voor de moment redelijk druk (programeerproject,
pckes maken voor kameraden, en beginnen voorbereiden op de examens)

maar na de examens zal ik zeker mijn best doet iets goed uit te leggen :)

*iep*


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]