glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: To Do's


From: Steven van Impe
Subject: Re: To Do's
Date: Tue, 26 Nov 2002 18:45:44 +0100 (CET)

> > > > anyways, het is hier voor de moment redelijk druk (programeerproject,
> > > > pckes maken voor kameraden, en beginnen voorbereiden op de examens)
> > > >
> > > > maar na de examens zal ik zeker mijn best doet iets goed uit te leggen 
> > > > :)
> > >
> > > Hou er wel rekening mee dat die lessen gegeven worden juist na de examens
> > > :)
> > >
> > > Gaspard
> >
> > oei
> > maw: alles moet binnen zijn voor de examens?
>
> Ja, dat was de bedoeling.
>
> > da gaat hier nie echt lukken denkik :(
>
> Ik heb geen examens :) De delen van het Desktop gedeelte die niet
> afgewerkt geraken zijn voor mijn kerstvacantie.
>
> Voor het servergedeelte zal Geert waarschijnlijk het slachtoffer zijn.
>
> Nu ja, je bent ook niet verplicht om mee te werken. Zorg dat je examens
> goed zijn. Da's nog altijd het belangrijkste. 'k Probeer alleen maar
> zoveel mogelijk mensen te ronselen. Minder werk voor mij :)
>
> Wat betreft die LFS: ge hebt chance da ge daar tijd voor hebt. Als
> werkmens kunde u da nie meer permiteren. *zucht*


dat duurt echt wel nie zo lang ze

alleja, het compileren zelf kan laaaang duren op oude pckes
maar tijdens het compileren moede nie echt achter de pc zitten e :)

*iep*


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]