glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Piet Ruyssinck
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Mon, 25 Nov 2002 12:41:04 +0000 (UTC)

Rudy Gevaert (address@hidden) wrote:
: Hallo,

: Zoals jullie misschien wel weten (en als ge het niet weet dat weet ge
: het nu) schrijven wij (address@hidden) een cursus dat GNU/Linux
: promoot voor middelbare scholen.

mooi initiatief.


--
___________________________________________________________________________
Piet RUYSSINCK               e-mail: address@hidden
Unix Systeem Administratie               tel: +32 9 264 4733 
Directie Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)  fax: +32 9 264 4994
Universiteit Gent (RUG)    Krijgslaan 281, gebouw S9 - 9000 Gent, Belgie


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]