glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Didier Moens
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Wed, 27 Nov 2002 10:39:19 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.1) Gecko/20020826

Rudy Gevaert wrote:
Didier Moens <address@hidden> wrote:

Wine is snel aan het verbeteren, maar biedt natuurlijk geen oplossing voor beveiligingsschema's ; hoe Citrix hiermee omgaat is mij onbekend. Ook de licentiekost van Citrix zou (op korte termijn) voor een school prohibitief kunnen zijn.


We spitsen ons toe op vrije software, dus het zou nogal hypcriet zijn
onvrij systeem te gebruiken (ik ga ervan uit dat Citrix onvrij is)

Als je om het even wie wil overtuigen over te stappen naar een alternatief OS, dien je een realistische migratiepolitiek te voeren.Een voorbeeld is Macromedia DreamWeaver (of FrontPage /rince mouth/, voor mijn part) :

In de veronderstelling dat de school een eigen, niet-uitbestede website onderhoudt, kun je onmogelijk van de ICT-mensen (die, zoals je al vermeld hebt, doorgaans leraren informatica of vrijwilligers zijn) verwachten dat zij overstappen naar producten als Quanta of BlueFish, die - ongeacht de andere verdiensten die zij ook mogen hebben - in dit stadium niet als WYSIWYG-editors voldoen.

Een ander voorbeeld : MS Access, dat als RAD-tool absoluut zijn diensten voor RDBMS-dilettanten bewijst. Je verwacht toch niet dat die mensen in hun schaarse vrije tijd alle database-bestanden, met hun GUI's, eens gauw overzetten naar Apache, PHP en PostgreSQL (of MySQL) ?


Producten zoals VMware of Citrix kunnen de 'groeipijnen' tijdens een overgang aanzienlijk verzachten, en hebben bijgevolg hun plaats in het GNU/Linux-verhaal.

Het a priori afwijzen van producten, enkel omdat ze betalend zijn, lijkt me weinig realistisch en zelfs contra-productief.
--

Didier Moens
-----
RUG/VIB - Dept. Molecular Biomedical Research - Core IT
tel ++32(9)2645309 fax ++32(9)2645348
http://www.dmb.rug.ac.bereply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]