glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Wouter Vanden Hove
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Wed, 27 Nov 2002 15:45:32 +0100
User-agent: KNode/0.6.1

Wat betreft Dreamweaver en Office en Access:

Ik stel voor om die mensen eens naar hun geldige licentie te vragen. 
En als ze die niet kunnen tonen, dreig je d'ermee naar BSA Belgie te 
stappen. [http://www.bsa.org/belgium-dutch/]
Of staat u soms tolerant tegenover piraterij?

Zeg nou eens eerlijk, hoeveel mensen kent u soms die een legale Dreamweaver 
hebben? 

Wouterreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]