glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Wed, 27 Nov 2002 09:00:50 +0000 (UTC)
User-agent: tin/1.5.12-20020311 ("Toxicity") (UNIX) (Linux/2.4.19 (i586))

Didier Moens <address@hidden> wrote:

>> LTSP? K12LTSP? Citrix? Allemaal niet gekend bij mij...

> Linux Terminal Server Project ; K12LTSP past dit toe binnen 
> schoolomgevingen.

Ok, die namen zeggen mij wel iets :), Die afkorting was mij niet duidelijk.

> Wel gebaseerd op RHL, en niet Mandrake/Debian. :)

>> Dat vind ik nu wel te specifiek.

> Integendeel ; het geeft met absoluut minimale moeite een onmiddellijke 
> ROI waar het binnen schoolomgevingen op - vaak verouderde - hardware 
> toegepast wordt.

> Je 'server'-hoofdstuk is m.i. gewoon niet compleet zonder een specifiek 
> uitdieping ervan.

Op het laatste gaan we uitleggen hoe een oude 486 om te vormen tot een X 
terminal.

Ik vind dat je goeide ideeen hebt, maar wij hebben maar een beperkt
budget, tijd(!), mankracht. Een mens moet kiezen.

Trouwens we weten totaal niet welke mensen we zullen krijgen op onze
cursus. Normaal zijn het ict coordinatoren. Maar hier zijn we niet
echt vanuit gegaan omdat de ict coordinatoren op scholen meestal maar
de gewone windows informatica leraar is.

> Elke schooldirecteur is in eerste instantie begaan om de centen ; de 
> filosofie van Open Source en de daaraan gekoppelde educatieve meerwaarde 
> is daarbij mooi meegenomen. LTSP is door zijn inherente budgettaire 
> meerwaarde - opnieuw m.i. - de wig in het MS-scholenmonopolie.

Dit kan dan misschien in de toekomst overwogen bijgevoegd worden (het
staat je toe dit te doen he :)). Trouwens wij promoten free (as in
speech) software.

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

The graveyards are full of indispensable men.  
                - Charles de Gaulle (1890-1970)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]