glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: gaspard
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Tue, 26 Nov 2002 10:10:52 +0100 (CET)


On Tue, 26 Nov 2002, Steven van Impe wrote:

> Date: Tue, 26 Nov 2002 10:01:36 +0100 (CET)
> From: Steven van Impe <address@hidden>
> To: Rudy Gevaert <address@hidden>
> Cc: address@hidden
> Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
>
> > Hallo,
> >
> > Zoals jullie misschien wel weten (en als ge het niet weet dat weet ge
> > het nu) schrijven wij (address@hidden) een cursus dat  GNU/Linux
> > promoot voor middelbare scholen.
> >
> > Op http://www.nongnu.org/glms/ kun je reeds een eerste unstable
> > versie downloaden.
> >
> > Mensen die nog willen meewerken of opmerkingen hebben kunnen mailen
> > naar address@hidden
>
> mss zou het handig zijn moesten enkelen onder ons es persoonlijk die
> cursus gaan promoten op zijn of haar vroegere middelbare school
> (ik denk wel dat men dit op mijn vroegere school zou toelaten)

Ik ben wel van plan om naar mijn eigen school een mailtje te sturen. Maar
gaan persoonlijk promoten... Misschien beter van hem eerst af zien te
schrijven :)

Voor het moment is de helft van de capaciteit al bezet. Voor de drie delen
van de cursus hebben zich telkens ongeveer 6 mensen ingeschreven. Niet zo
een slecht resultaat, denk ik.

mvg,

Gaspard


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]