glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Steven van Impe
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Tue, 26 Nov 2002 10:01:36 +0100 (CET)

> Hallo,
>
> Zoals jullie misschien wel weten (en als ge het niet weet dat weet ge
> het nu) schrijven wij (address@hidden) een cursus dat  GNU/Linux
> promoot voor middelbare scholen.
>
> Op http://www.nongnu.org/glms/ kun je reeds een eerste unstable
> versie downloaden.
>
> Mensen die nog willen meewerken of opmerkingen hebben kunnen mailen
> naar address@hidden

mss zou het handig zijn moesten enkelen onder ons es persoonlijk die
cursus gaan promoten op zijn of haar vroegere middelbare school
(ik denk wel dat men dit op mijn vroegere school zou toelaten)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]