glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Wed, 27 Nov 2002 18:24:09 +0000 (UTC)
User-agent: tin/1.5.12-20020311 ("Toxicity") (UNIX) (Linux/2.4.19 (i586))

Rudy Gevaert <address@hidden> wrote:
> Mensen die nog willen meewerken of opmerkingen hebben kunnen mailen
> naar address@hidden

Nog eventjes vermelden: http://www.nongnu.org/glms/

We zijn dringend op zoek naar iemand die een stukje wil schrijven over
Emacs! 

Ik weet dat er hier mensen zijn die Emacs gebruiken dus ik richt mij speciaal 
tot hen.

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

Don't be so humble - you are not that great. 
 - Golda Meir (1898-1978) to a visiting diplomat


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]