glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Wed, 27 Nov 2002 09:13:19 +0000 (UTC)
User-agent: tin/1.5.12-20020311 ("Toxicity") (UNIX) (Linux/2.4.19 (i586))

Didier Moens <address@hidden> wrote:
> Rudy Gevaert wrote:
>> ftack <address@hidden> wrote:


>> (Btw, als je Stallman wilt zien in het echt kom dan op 10 feb. naar
>> zijn speech luisteren die hij zal geven voor Zeus)

> Waar ?

Affiches volgen kheb voort moment geen tijd om naar de drukker te gaan.
Kort: Feb. 10 18h, S9, A1: The Danger of Software Patents

>> Wij hebben geen bedoeling een concrete vergelijking aan te gaan want
>> dat is onbegonnen werk. Niets is hatelijker constant te horen: ja en
>> onder Windows doe je dat zo.

> De realiteit is nog steeds, dat quasi *iedereen* vertrouwd is met 
> Windows, dat meteen ook hun (vaak enige) referentiekader vormt.

Wel leggen gewoon uit hoe je iets moet doen in Mandrake b.v. We kunnen
moeilijk nog erbij zeggen hoe je ze dat deden in: 3.11, 95, 98,
Millenium, 2000, XP, NT :)

Trouwens ik zou het niet kunnen zeggen hoe je dat tot vanaf
Millienium.

> Het hangt helemaal van je doelpubliek af, of dat bereid is zelf de 
> verbanden, mechanismen en overeenkomsten tussen de verschillende 
> desktopomgevingen te maken.

We veronderstellen dat de cursist de verschillen en overeenkomsten wel
zullen zien.

>> GNU/Linux is totaal anders dan Windows, het is een alternatief. Doch
>> dit wil niet zeggen dat we ieder aspect moeten vergelijken. Ik zou
>> alvast niet veel kunnen vergelijken daar het al twee jaar is dat ik
>> nog deftig met een Windows OS gewerkt heb (tenzij in de PC klassen aan
>> de Univ omdat het niet anders kan). (Ik heb 2 jaar terug de volledige
>> switch gedaan).

> En is het realistisch, dat ook van je toehoorders te verwachten ?

Ik denk van wel, zij het niet na het volgen van deze cursus. Wel na 1
jaar met GNU/Linux gewerkt te hebben (serieus he).

[]

> Opnieuw hangt dat af van je 'target audience' : willen ze onmiddellijk 
> aan de slag, of bombardeer je ze eerst uitgebreid met randinformatie ?

Op renovl vind je onze cursus ergens terug. Daar zie je dat het
eerste deel achtergrondinformatie is.

Mijn gedacht is: hen eerst overtuigen van het nut van vrije software
en dan pas de toverkunst tonen.

Je haalt eerst aan dat we de "beleidsmakers" moeten overhalen. Wel
dat doe je door uit te leggen wat vrije software kan betekenen. Hoe
GNU/Linux hier in past, waaruit het ontstaan is, etc.

> Persoonlijk zou ik als beginner afhaken bij inodes, net zomin als ik 
> boodschap zou hebben aan de interne werking van NTFS.

Er zal hierbij gezegd worden dat dat iets gevorderd is. Ik heb dat
vertaald en samengevat dus kheb er mijn tijd ingestoken dus het vliegt
erbij :). Misschien at het beter in een appendix past.

>> De cursus bestaat uit 3 delen:
>> - inleiding (deel 1)
>> - desktop (deel2)
>> - server (deel3)

> Het belang van een Nederlandstalig referentiewerk kan moeilijk overschat 
> worden. In ieder geval is de geïnvesteerde moeite lovenswaardig.

Bedankt.

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

The graveyards are full of indispensable men.  
                - Charles de Gaulle (1890-1970)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]