glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: gaspard
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Wed, 27 Nov 2002 14:56:21 +0100


On Wed, 27 Nov 2002, Didier Moens wrote:

> Date: Wed, 27 Nov 2002 13:02:53 +0100
> From: Didier Moens <address@hidden>
> Newsgroups: rug.zeus
> Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
>
> address@hidden wrote:
> >
> > On Wed, 27 Nov 2002, Didier Moens wrote:
>
> >>Het is dan een extra troef wanneer je naar (proprietary) oplossingen kan
> >>verwijzen, eerder dan ze vanuit principieel standpunt categoriek te negeren.
>
> > Ja, da's inderdaad waar. Maar die proprietary oplossingen interesseren ons
> > niet (niet kwaad bedoeld, gewoon, je kunt je niet met alles bezighouden).
> > En ik vind het nogal moeilijk/gevaarlijk om mensen iets aan te raden dat
> > ik zelf niet ken.
> >
> > Maar als er een niet vrij alternatief beschikbaar is en ik ken het, dan
> > zal ik dat zeker vermelden (misschien wel niet in de cursus zelf :)).
>
> Vervang uit je repliek hierboven "proprietary oplossingen" door "open
> source oplossingen" en "niet vrij alternatief" door "vrij alternatief",
> en je bekomt het discours van de doorsnee MS-gebruiker.
>
> :)

Oeps, inderdaad maar met dat verschil dat ik om mijn stelling te bewijzen
geen illegale copy's moet bemachtigen.

:-)

Gaspardreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]