glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Didier Moens
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Wed, 27 Nov 2002 09:40:41 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.1) Gecko/20020826

Rudy Gevaert wrote:
ftack <address@hidden> wrote:


(Btw, als je Stallman wilt zien in het echt kom dan op 10 feb. naar
zijn speech luisteren die hij zal geven voor Zeus)

Waar ?


[]

Persoonlijk zou ik zelfs suggereren dit project op te splitsen in twee boekdelen, één om gebruikers te 'werven' (motivatie, vergelijking


Wij hebben geen bedoeling een concrete vergelijking aan te gaan want
dat is onbegonnen werk.  Niets is hatelijker constant te horen: ja en
onder Windows doe je dat zo.

De realiteit is nog steeds, dat quasi *iedereen* vertrouwd is met Windows, dat meteen ook hun (vaak enige) referentiekader vormt.

Het hangt helemaal van je doelpubliek af, of dat bereid is zelf de verbanden, mechanismen en overeenkomsten tussen de verschillende desktopomgevingen te maken.

GNU/Linux is totaal anders dan Windows, het is een alternatief.  Doch
dit wil niet zeggen dat we ieder aspect moeten vergelijken.  Ik zou
alvast niet veel kunnen vergelijken daar het al twee jaar is dat ik
nog deftig met een Windows OS gewerkt heb (tenzij in de PC klassen aan
de Univ omdat het niet anders kan).  (Ik heb 2 jaar terug de volledige
switch gedaan).

En is het realistisch, dat ook van je toehoorders te verwachten ?windows, waar vinden, hoe installeren, de grafische desktop, office toepassingen, bestandbeheer vanuit de grafische omgeving, multimedia, ...) en een ander om op meer geavanceerde onderwerpen en achtergronden in te gaan (wat is open source, geschiedenis, commandoprompt, standaard editors, Tex/Latex, etc...).


Is dat standaard is, lijkt mij toch wel belangrijk genoeg te zijn om
vooraan te staan :).

Opnieuw hangt dat af van je 'target audience' : willen ze onmiddellijk aan de slag, of bombardeer je ze eerst uitgebreid met randinformatie ?

Persoonlijk zou ik als beginner afhaken bij inodes, net zomin als ik boodschap zou hebben aan de interne werking van NTFS.


De cursus bestaat uit 3 delen:
- inleiding (deel 1)
- desktop (deel2)
- server (deel3)

Het belang van een Nederlandstalig referentiewerk kan moeilijk overschat worden. In ieder geval is de geïnvesteerde moeite lovenswaardig.


--

Didier Moens
-----
RUG/VIB - Dept. Molecular Biomedical Research - Core IT
tel ++32(9)2645309 fax ++32(9)2645348
http://www.dmb.rug.ac.bereply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]