glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: gaspard
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Wed, 27 Nov 2002 10:28:26 +0100

Enkele verklaringen zijn hier misschien wel op hun plaats.

On Tue, 26 Nov 2002, ftack wrote:

> Date: Tue, 26 Nov 2002 14:51:24 +0100
> From: ftack <address@hidden>
> Newsgroups: rug.zeus
> Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
>
> Misschien is er voor Zeus een rol weggelegd om om iets meer
> indringende wijze 'de alternatieven' te promoten ook aan onze
> universiteit.

Zich in de PC-klassen laten opsluiten en overnacht GNU/Linux installeren?
:)

> Ik vind evenwel dat de huidige draft zijn doel, het "promoten van
> GNU/Linux voor middelbare scholen." zijn doel voorbij schiet. Als je
> echt GNU/Linux wil promoten, dan moet je de mensen, in de praktijk de
> huidige Windows gebruker, er eerst voor warm maken. Pas nadat je de
> mensen over de lijn hebt gehaald, kan je neer geavanceerde onderwerpen
> aanbrengen. Met vi, emacs en de commandoprompt ga je geen nieuwe
> gebruikers werven. Hou dit voor later.

De eerste 70 bladzijden worden gegeven in een drie uur durende
inleidingsles. Op die drie uur moeten die 70 bladzijden `gezien' zijn. Het
spreekt vanzelf dat in die les niet alles aan bod zal komen. Maar de
bedoeling is dat in de cursus meer staat dan wat uitgelegd wordt tijdens
de les. Ik heb mij altijd doodgeergerd aan die cursussen waarin continu
staat dat een bepaald onderwerp te moeilijk is voor dat vak.

Ten andere, de mensen die deze lessen volgen, lopen wel al warm voor
GNU/Linux: een leraar die 's avonds bijscholing volgt over GNU/Linux...

> Probeer eerst de Windows gebruiker warm te maken, te tonen waarom het nu
> een even waardevol (= waardevoller) alternatief is, te tonen hoe een
> overgang kan gebeuren. Dat betekent concreet dat je moet beginnen met
> (een van de) grafische omgeving(en)en de toepassingen onder Linux, die
> in één week tijd de toepassingen onder Windows kunnen doen vergeten
> (OpenOffice.Org, de fenomenale Gimp, Mozilla, ... trouwens allemaal
> programma's die de gebruiker als overgangsfase onder Windows kan leren
> kennen.). Het eerste deel van het werk zou derhalve vooral over de
> grafische omgeving moeten gaan en over de alternatieven voor de
> windowsprogramma's, die de huidige Windowsgebruiker onmisbaar acht,
> gewoon omdat hij niet weet dat functionele equivalenten nú bestaan onder
> Linux.

Echt goede alternatieven voor MS Office bestaan er niet. OpenOffice is
goed maar MS Office is beter. En de meeste windows gebruikers vinden een
office omgeving ZEEER belangrijk.

Het is beter om gewoon te zeggen waarin GNU/Linux goed is, om noden te
creeren, dan om te proberen een alternatief te vinden voor ieder tooltje
onder windows.

> * Verwijs pas op het einde naar de tonnen informatie die beschikbaar
> zijn over Linux, en niet in het begin. Eén van de problemen van de
> overstap naar Linux is juist dat de nieuwsgierige (je moet hem eerst al
> zover krijgen!) niet weet hoe of waar beginnen. Laat hem niet ploegen
> door bergen informatie: jullie gids is de eerste kennismaking.

Daar hebt u een punt. Langs de andere kant is het probleem van een
beginneling dat hij niet weet WAAR informatie te halen.

> * Een gedetailleerd hoofdstuk over het ontstaan van GNU/Linux is pas
> nuttig als je de lezer reeds hebt warm gekregen.

Zelfde opmerking als hierboven: in de cursus staat meer dan wat er in de
lessen wordt verteld.

> * Ook met de hoofdstukken Open Source en Licenties ga je geen potentiele
> gebruikers warmmaken. Hou ook dat voor later.

Probleem is dat expliciet gevraagd werd om dat naar voor te brengen
tijdens de inleidingsles.

> Persoonlijk zou ik zelfs suggereren dit project op te splitsen in twee
> boekdelen, één om gebruikers te 'werven' (motivatie, vergelijking
> windows, waar vinden, hoe installeren, de grafische desktop, office
> toepassingen, bestandbeheer vanuit de grafische omgeving, multimedia,
> ...) en een ander om op meer geavanceerde onderwerpen en achtergronden
> in te gaan (wat is open source, geschiedenis, commandoprompt, standaard
> editors, Tex/Latex, etc...).

Wat we zo ongeveer gaan doen, zij het in iets andere volgorde.

Het is een lessenreeks van 7 lessen die telkens drie uur duren.

De eerste les is inleiding.

De drie volgende lessen gaan over de installatie van Mandrake en het
gebruik van `mooie' programma's onder GNU/Linux (i.e. OpenOffice, Gimp,
Mozilla, multimedia...)

De drie laatste lessen gaan specifiek over servertoepassingen. En ja, hier
is ook vraag naar.

De drie modules kunnen apart gevolgd worden (er moet ook drie keer
betaald worden, denk ik).

Waarschijnlijk geeft de toestand van de curus nu, een nogal vertekend
beeld. De twee laatste delen moeten nog grotendeels geschreven worden.

Dank voor de opmerkingen,

Gaspardreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]