glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Didier Moens
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Wed, 27 Nov 2002 09:25:49 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.1) Gecko/20020826

Dries Kimpe wrote:


Ik heb verleden jaar een pc-klas van een school omgeschakeld naar linux (via het LTSP-project - echt aan te raden). Voornamelijk wegens

Welke school ? Wat waren je ervaringen ? Hoe reageerden de leerkrachten/ leerlingen ?


   3) kosten gaan ook naar beneden; praktisch de enige kosten die gemaakt
werden was een 'goeie' server en 2 switches (om de hubs te vervangen)

Welk type server ? Hoeveel clients ?


Wat wel jammer is, is dat veel software voor scholen (kinder/kleuter/...-programma's) enkel onder windows werken en meestal nog beveiligd zijn met sleuteldiskettes en wat nog allemaal.

Wine is snel aan het verbeteren, maar biedt natuurlijk geen oplossing voor beveiligingsschema's ; hoe Citrix hiermee omgaat is mij onbekend. Ook de licentiekost van Citrix zou (op korte termijn) voor een school prohibitief kunnen zijn.


VMWare is een optie maar dan moet je natuurlijk opnieuw een windowslicentie en een vmwarelicentie wat natuurlijk de voordelen van LTSP wat omlaag helpt.

Heb je al een VMWare GSX (of ESX) geïnstalleerd ?--

Didier Moens
-----
RUG/VIB - Dept. Molecular Biomedical Research - Core IT
tel ++32(9)2645309 fax ++32(9)2645348
http://www.dmb.rug.ac.bereply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]