glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Wed, 27 Nov 2002 09:38:38 +0000 (UTC)
User-agent: tin/1.5.12-20020311 ("Toxicity") (UNIX) (Linux/2.4.19 (i586))

Didier Moens <address@hidden> wrote:
> Als je om het even wie wil overtuigen over te stappen naar een 
> alternatief OS, dien je een realistische migratiepolitiek te voeren.

Het is niet de bedoeling wat wij een school begeleiden in het
migreren, we vragen dat niet, we eisen dat niet.

> Een voorbeeld is Macromedia DreamWeaver (of FrontPage /rince mouth/, 
> voor mijn part) :

> In de veronderstelling dat de school een eigen, niet-uitbestede website 
> onderhoudt, kun je onmogelijk van de ICT-mensen (die, zoals je al 
> vermeld hebt, doorgaans leraren informatica of vrijwilligers zijn) 
> verwachten dat zij overstappen naar producten als Quanta of BlueFish, 
> die - ongeacht de andere verdiensten die zij ook mogen hebben - in dit 
> stadium niet als WYSIWYG-editors voldoen.

Je hebt goede opmerkingen, maar helaas kunnen we ze niet uitwerken
wegens de reeds gezegde redenen.

We zijn dan ook maar studenten, en ik als student (en de
medeschrijvers) doen dit allemaal vrijwillig.

> Een ander voorbeeld : MS Access, dat als RAD-tool absoluut zijn diensten 
> voor RDBMS-dilettanten bewijst. Je verwacht toch niet dat die mensen in 
> hun schaarse vrije tijd alle database-bestanden, met hun GUI's,  eens 
> gauw overzetten naar Apache, PHP en PostgreSQL (of MySQL) ?

Ja *g* :) Als ze zouden willen overstappen dan moeten ze maar een
bedrijf inhuren die het wil doen (natuurlijk allemaal vrije software).

> Producten zoals VMware of Citrix kunnen de 'groeipijnen' tijdens een 
> overgang aanzienlijk verzachten, en hebben bijgevolg hun plaats in het 
> GNU/Linux-verhaal.

> Het a priori afwijzen van producten, enkel omdat ze betalend zijn, lijkt 
> me weinig realistisch en zelfs contra-productief.

Dat een product betalend is vind ik niet erg.  Wij hebben ook de
Mandrake 9.0 gekocht voor de cursus.  Dat ze niet vrij zijn is een
ander paar mowuen...

Rudy

-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

Heav'n hath no rage like love to hatred turn'd,
Nor Hell a fury, like a woman scorn'd.  - William Congreve (1670-1729)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]