glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Geinteresseerd


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: Geinteresseerd
Date: Mon, 25 Nov 2002 13:21:14 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Mon, Nov 25, 2002 at 01:12:23PM +0100, Filip Rooms wrote:
> Hallo,
> 
> Ik ben wel geinteresseerd in GLMS, zoals ik al aan Gaspard had laten
> blijken. Wat me best zou liggen, denk ik, is applicaties bespreken. Laat
> maar weten waar ik anders misschien nog wat bij kan helpen...

Teerste wat ge moet doen is een account aanmaken op savannah en je
loginnaam mailen naar mij of Geert.  We gaan je dan write access
geven.

Verder lees je eerst ook eens ~geert/public_html/glms/index.html

Nu to the point :)

De inleiding is bijna af, het enige dat nog ontbreekt is een stukje
over Emacs en SSH.  Als ge al een stuk zou kunnen schrijven over SSH
dan zou dat goed zijn. (Dit houd in: uitleggen wat het is en doet,
uitleggen wat een ssh server is, hoe ge inlogt met ssh op een
systeem).

Over het dekstop en server gedeelte kan ik niet veel zeggen omdat ik
gewoon de inleiding (en nog een stukje over bash dat in het server
gedeelte zit) heb geschreven.

Gaspard en Geert zullen je hierover wel inlichten.

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/


The right to swing my fist ends where the other man's nose begins. 
 - Oliver Wendell Holmes (1841-1935)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]