glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Geinteresseerd


From: Terje Hansen
Subject: Re: Geinteresseerd
Date: Mon, 25 Nov 2002 18:01:38 +0100 (CET)

> -werking mcc uitleggen.

wa is da?

> -Geluid, tenzij Terje dat doet.

Al mijn cd's liggen thuis. Ik ben de laatste maand nog niet thuis geweest.
Ik zal dat wel doen als ik nog de tijd vind, en vooral een cd. Maar laat
mij u niet tegenhouden. Ik ben nog nooit met muziek beziggeweest, maar ik
kan het wel proberen. Ooit.

>
> -... moest je nog dingen weten.

Blackbox of icewm. Maar ik gebruik nu vooral KDE, sinds deze maand. Ik kan
van blackbox of KDE wel de minimale dingen zeggen. Maar dat gaat niet veel
zijn. Ik gebruik op t moment gewoon nog de standaardinstellingen. Eerst
die prog's aan de gang krijgen, dan KDE of blackbox aanpassen.

Terje


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]