glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Geinteresseerd


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: Geinteresseerd
Date: Mon, 25 Nov 2002 18:18:37 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Mon, Nov 25, 2002 at 06:01:38PM +0100, Terje Hansen wrote:
> > -werking mcc uitleggen.
> 
> wa is da?
> 
> > -Geluid, tenzij Terje dat doet.
> 
> Al mijn cd's liggen thuis. Ik ben de laatste maand nog niet thuis geweest.
> Ik zal dat wel doen als ik nog de tijd vind, en vooral een cd. Maar laat
> mij u niet tegenhouden. Ik ben nog nooit met muziek beziggeweest, maar ik
> kan het wel proberen. Ooit.

Wat kunde nie van geluid zeggen? Dat er programmakes bestaan om cd af
te spelen en dat zit standaard bij Mandrake.

Zolang uw geluidskaart maar ondersteund wordt. Maw onboard brol
proberen te vermijden. Ge kunt misschien verwijzen naar de ASLA howto
(hoewel dat ook al in Mandrake zit geloof ik)

Desnoods drivers van uw fabricant downen, heb ik moeten doen voor de
pc van mieke.

> >
> > -... moest je nog dingen weten.
> 
> Blackbox of icewm. Maar ik gebruik nu vooral KDE, sinds deze maand. Ik kan
> van blackbox of KDE wel de minimale dingen zeggen. Maar dat gaat niet veel
> zijn. Ik gebruik op t moment gewoon nog de standaardinstellingen. Eerst
> die prog's aan de gang krijgen, dan KDE of blackbox aanpassen.

Gewoon kde is genoeg volgens mij.

Rudy


-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

The longer I live the more I see that I am never wrong about
anything, and that all the pains that I have so humbly taken to 
 verify my notions have only wasted my time. 
             - George Bernard Shaw (1856-1950)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]