glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Geinteresseerd


From: Filip Rooms
Subject: Geinteresseerd
Date: Mon, 25 Nov 2002 13:12:23 +0100 (CET)

Hallo,

Ik ben wel geinteresseerd in GLMS, zoals ik al aan Gaspard had laten
blijken. Wat me best zou liggen, denk ik, is applicaties bespreken. Laat
maar weten waar ik anders misschien nog wat bij kan helpen...


Ciao,

Fluppe,

address@hidden
address@hidden
address@hidden


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]