glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

- PC + Mac


From: Terje Hansen
Subject: - PC + Mac
Date: Sat, 7 Dec 2002 19:25:17 +0100 (CET)

Normaal gezien zou ik nog een gans jaar met mijne laptop doen, en dan een
mac (ibook, ofzo) kopen. Er is deze week onverwacht een koper komen
opdagen voor mijne pc. Dat kwam toevallig tijdens een gesprek naar boven.
In elk geval zit ik tot ruim na de examens zonder computer. Nieuw
'speelgoed' als ge moet blokken is nooit een goed idee.

In elk geval zullen demonstraties zoals dvd's afspelen van mijne kant
uitgesloten zijn. Experimenteren met linux zit er ook niet meer in,
misschien wel nooit meer. Schrijven wellicht ook niet. Niet dat ik unix
uitsluit --> Mac OS X

Enfin,

Ik kijk uit naar mijne mac, Yihaa...

Terje


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]