glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

glms inleiding.tex server.tex


From: Geert Vernaeve
Subject: glms inleiding.tex server.tex
Date: Mon, 16 Dec 2002 05:47:08 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   Geert Vernaeve <address@hidden> 02/12/16 05:47:08

Modified files:
    .       : inleiding.tex server.tex 

Log message:
    Ben eindelijk aan het server gedeelte begonnen (er staat hier een vers 
486/66'ke voor mijne neus da'k eens lekker ga installeren zie) :-)

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/inleiding.tex.diff?tr1=1.53&tr2=1.54&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/server.tex.diff?tr1=1.7&tr2=1.8&r1=text&r2=text


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]