glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: pdf prentjes


From: Filip Rooms
Subject: Re: pdf prentjes
Date: Tue, 21 Jan 2003 19:58:26 +0100 (CET)

On Sat, 18 Jan 2003, Rudy Gevaert wrote:

> Ik kan de gemaakte pdf niet bekijken met acroread, em geeft errors...
>
> Met xpdf kan ik het bekijken, maar em geeft ook errors op stderr

Heb je daar nog steeds problemen mee? Ik heb hier iets anders voor: als ik
een screenshot neem met xv en opsla als png, loopt het compileren fout.
Als ik dan omzet met "convert" (van ImageMagicj) naar pdf, lukt alles
wel... Iemand een idee wat er misloopt?

Ciao,

Fluppe,

address@hidden
address@hidden
address@hidden


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]