glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] gnuwin


From: glms-hackers
Subject: Re: [Glms-hackers] gnuwin
Date: Tue, 28 Jan 2003 11:20:23 +0100 (CET)Zeg?? Da's voor windows? :)

Ik zou die er niet bijsteke.

1: Lijkt mij gewoon alle stuf te zijn die ge bij een standaard \gl
installatie krijgt.

2: Heb geen zin om dat te supporten. Mijn ervaring met Cygwin is dat de
meeste dingen toch niet werken of dat ge al een Unix guru moet zijn om dat
allemaal aan de praat de krijgen onder windows. Dit is eigenlijk de
belangrijkste reden.

3: Ken die scholen. Als het werkt onder windows, waarom zouden ze dan
overschakelen?

Nu, als ge dat allemaal wilt downloaden en in een dirke steken, wil ik dat
wel op die extra cd branden. :)


Zeg, hebt gij goesting om die eerste les te geven. Gij hebt toch alles
geschreven. Of ziet ge het niet zitten juist na de examens en juist na
RMS? 'k Wil die anders ook wel geven.

Gaspard

On Tue, 28 Jan 2003 address@hidden wrote:

> Subject: [Glms-hackers] gnuwin
>
> http://gnuwin.epfl.ch/en/index.html
>
> Misschien deze cd er ook bijsteken?
>


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]