glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] Re: REN cursussen linux (fwd)


From: glms-hackers
Subject: [Glms-hackers] Re: REN cursussen linux (fwd)
Date: Tue, 28 Jan 2003 14:38:53 +0100 (CET)

Geert,

Gaat dat voor u?

mvg,

Gaspard

---------- Forwarded message ----------
Date: Tue, 28 Jan 2003 14:27:40 +0100
From: Isabelle Claeys <address@hidden>
To: address@hidden
Subject: Re: REN cursussen linux

Ok, ik kom aanstaande donderdag langs om 17u.30 voor een informele babbel en
terreinverkenning :-)

groeten,

Isabelle Claeys
Bestuurssecretaris REN Oost-Vlaanderen
Universiteit Gent FPPW
Vakgroep Onderwijskunde
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
http://www.renovl.be

Opgelet nieuwe nummers!
tel: 09/331.29.73
fax: 09/331.29.89

_______________________________________________

----- Original Message -----
From: <address@hidden>
To: "Isabelle Claeys" <address@hidden>
Sent: Monday, January 27, 2003 5:44 PM
Subject: Re: REN cursussen linux


>
> Dag Isabelle,
>
> On Mon, 27 Jan 2003, Isabelle Claeys wrote:
>
> > eens de cursus in een verder gevorderd stadium is, zal ik deze
doorsturen
> > aan de 'kenner' hier in huis. De cursus zou ik inderdaad in zijn geheel
> > kopiëren en dus als 1 geheel zien. (praktisch gezien lijkt me dit voor
zowel
> > de persoon aan de kopiemachine als de klant, wenselijker).
>
> Huh, Het serverdeel zal niet afgeraken vooraleer de eerste les begint.
> Zoals het er nu naar uitziet, zullen we tegen de eerste les (we zouden
> graag het weekeinde ervoor nog overhouden voor finishing touch) het
> inleidend deel (deel 1) en de desktop (deel 2) af hebben. Deel drie zou
> pas een maand later klaar zijn (de lessen vallen ook later). Dit lijkt
> onze geen probleem daar in de eerste delen niet wordt gerefereerd naar de
> het serverdeel (de inhoudsopgave en de index worden natuurlijk aangepast).
>
> Het serverdeel is namelijk redelijk onafhankelijk van de andere delen
> (wordt ook door andere mensen geschreven), zodat dit gemakkelijker als een
> aparte cursus kan doorgaan.
>
> Deel 1 is praktisch af. Dus als jullie `kenner' dat naleest mag hij altijd
> commentaar doorsturen. Moest die echt veel tijd hebben, wil ik altijd wel
> een geprinte versie die hij verbeterd heeft, komen halen. We zullen die
> verbeteringen zeker doorvoeren.
>
> Ik zal dan ook proberen om telkens als een hoofdstuk af is, het jou door
> te sturen.
>
> > Dus, concreet:
> >
> > We spreken nog eens af vóór de 11de februari bij jullie.
>
> Donderdag 30 Januari 2003 om 17.30 uur. Is dat goed?
> Het adres is:
>
> Vakgroep Zuivere Wiskunde en Computer algebra
> Galglaan 2
> B 9000 Gent
> Belgium
>
> Er is een wegbeschrijving op:
> http://cage.rug.ac.be/foto/map.html
> Je moet de beschrijving voor Departments of Pure Mathematics volgen, dit
> is S22 op de galglaan.
>
> > Ik kopieer alles in zijn geheel op tijd en stond.
> > Ik zorg voor de signalisatie en catering tijdens mijn bezoek de 11de.
>
> Er zou daar eventueel coffie kunnen gemaakt worden (moeten we donderdag
> eens bespreken).
>
> > Groeten en nog veel werkgenot.
>
> Dank u, en hetzelfde :)
>
> Gaspard
>
> Ik heb eigenlijk ook een telefoon, kan echter niet naar buiten bellen en
> blijkbaar hebben jullie andere nummers dan de rest van de unief...
> 09.264.60.18
>
>
>
>

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]