glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] gnuwin


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: [Glms-hackers] gnuwin
Date: Tue, 28 Jan 2003 18:54:10 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Tue, Jan 28, 2003 at 11:20:23AM +0100, address@hidden wrote:
> 
> 
> 
> Zeg?? Da's voor windows? :)
> 
> Ik zou die er niet bijsteke.
> 
> 1: Lijkt mij gewoon alle stuf te zijn die ge bij een standaard \gl
> installatie krijgt.
> 
> 2: Heb geen zin om dat te supporten. Mijn ervaring met Cygwin is dat de
> meeste dingen toch niet werken of dat ge al een Unix guru moet zijn om dat
> allemaal aan de praat de krijgen onder windows. Dit is eigenlijk de
> belangrijkste reden.
> 
> 3: Ken die scholen. Als het werkt onder windows, waarom zouden ze dan
> overschakelen?

Hmm das wel waar.  

> Nu, als ge dat allemaal wilt downloaden en in een dirke steken, wil ik dat
> wel op die extra cd branden. :)

Tis een cd dat ge kunt downloaden op die site ;)

> 
> Zeg, hebt gij goesting om die eerste les te geven. Gij hebt toch alles
> geschreven. Of ziet ge het niet zitten juist na de examens en juist na
> RMS? 'k Wil die anders ook wel geven.

Goesting wel, maar tijd.  Ik heb tot de vrijdag ervoor examens, en in
het weekend zal ik op fosdem zijn, de maandag dat met stallman...

Dus ik denk niet dat ik me zal voorbereiden.

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

Experience is something you don't get until just after you need it.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]