glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] glms glms.tex


From: gazza
Subject: [Glms-hackers] glms glms.tex
Date: Thu, 06 Feb 2003 12:51:14 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   gazza <address@hidden> 03/02/06 12:51:13

Modified files:
    .       : glms.tex 

Log message:
    Heb de opmaak wat (veel) aangepast:
    - er wordt enkelzijdig afgeprint, dus heb ik de tekst wat breder 
genomen.
    scheelt 50 blz
    - Heb ook de lay-out van de paragrafen aangepast: geen inspringing meer
    en een witte regel tussen elke paragraaf. Ik vind dat veel mooier, weet
    niet wat de rest denk. Zeg maar, undo is altijd mogelijk.
    
    Heb ook een nieuw commandotje toegevoegd, nodig bij maximabespreking 
(dat
    nog komt)
    
    Had dan nog een vraag met betrekking tot een figuur waarvan ik niet 
doorheb
    waarvoor ze dient: 'licq.png', 'k denk dat ze van Terje is. Kun je die 
eens
    hermaken ofzo? Gaat over multimedia en ik heb dat niet staan op mijn 
systeem.
    Dat ze niet mooi op de bladzijde komt is niet erg. Daar zorg ik wel 
voor.

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/glms.tex.diff?tr1=1.20&tr2=1.21&r1=text&r2=text

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]