glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] glms glms.tex


From: gazza
Subject: [Glms-hackers] glms glms.tex
Date: Mon, 10 Feb 2003 10:32:10 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   gazza <address@hidden> 03/02/10 10:32:10

Modified files:
    .       : glms.tex 

Log message:
    Inhoudsopgave vooraan.
    Auteurs en copyleft verwerkt in titelblad dat zich in een apart bestand 
bevindt.
    Server is momenteel uitgecomentarieerd, vermits dat deel niet wordt 
meegegeven
    in het eerste deel van de cursus.

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/glms.tex.diff?tr1=1.23&tr2=1.24&r1=text&r2=text

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]