glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] glms ./titel.tex inleiding/ruglogo.png


From: gazza
Subject: [Glms-hackers] glms ./titel.tex inleiding/ruglogo.png
Date: Mon, 10 Feb 2003 10:28:37 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   gazza <address@hidden> 03/02/10 10:28:37

Added files:
    .       : titel.tex 
    inleiding   : ruglogo.png 

Log message:
    Het titelblad gemaakt. Bovenaan het ruglogo, in het midden de pinguin.
    Mensen: kijk er eens naar en geef kritiek nu en niet morgen, dan is het 
te laat.

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/titel.tex?rev=1.1
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/inleiding/ruglogo.png?rev=1.1

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]