glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] zip-probleem


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: [Glms-hackers] zip-probleem
Date: Sat, 22 Feb 2003 18:22:41 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Fri, Feb 21, 2003 at 10:01:16AM +0100, address@hidden wrote:
> On Fri, 21 Feb 2003, joris van droogenbroeck wrote:
> 
> > hallo
> > ik heb een probleemken: misschien weten jullie raad: mijn geluidskaart onder
> > linux draait niet vlekkeloos. Daarom driver gedownload maar wel een

Welke geluidskaart is het? Zit hij op het moederbord? Is het isa/pci
kaart? Welke chipset is het?

Rudy
-- 
Rudy Gevaert        address@hidden address@hidden
Web page          http://www.webworm.org
GNU/Linux for schools    http://www.nongnu.org/glms
Savannah hacker       http://savannah.gnu.org

Attention to health is life greatest hindrance. 
                 - Plato (427-347 B.C.)
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]