glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] glms server.tex titel.tex


From: gazza
Subject: [Glms-hackers] glms server.tex titel.tex
Date: Wed, 19 Mar 2003 10:22:10 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   gazza <address@hidden> 03/03/19 10:22:10

Modified files:
    .       : server.tex titel.tex 

Log message:
    titlel.tex aangepast naar versie 0.2
    server.tex nog eens gecommit, blijkbaar waren er problemen de eerste 
keer.

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/server.tex.diff?tr1=1.23&tr2=1.24&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/titel.tex.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]