glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] beetje ontmoedigd ;-)


From: Koen Vandecauter
Subject: [Glms-hackers] beetje ontmoedigd ;-)
Date: Wed, 26 Mar 2003 14:59:17 +0100

Dag Geert of Caspar,

Heb mij eens op Linux gestort maar het loopt niet echt zoals ik verwacht had. Ik heb mijn problemen eens gebundeld in een message gepost op een paar forums. Ik wacht nu op antwoord...Misschien kunnen jullie helpen? Ik snap de ballen van hoe ik wat waar moet configureren, herconfigureren of installeren.
Ik heb ook eens een lijstje gemaakt (zie attachment) wat de desktops en server zou moeten in onze scholen. Kan je dit eens bekijken en commentaar geven aub. Ik heb de eerste testen met open office achter de rug (welliswaar onder windows) en die zien er zeer belovend uit ivm de compatibiliteit die wij nodig hebben.
Tot slot de tekst die ik op het net losgelaten heb:
Merci en tot een dezer...

First Linux attempt: Mandrake 9.0 hangs at "hard drive detection" , Debian got SIS drv problem...

Last WE I bought a new mbord for my first Linux pc. It's an all in one K7SOM+ with 1400+ Duron, 160Mb, Maxtor 4D040H2. Onboard Video SIS650, Lan SIS 900, Sound C-Media AC97.
I'm a complete newbie in Linux but have good knowledge of Microsucks (NT, W2K Server...).
My problems:
Mandrake freezes at 'Hard drive detection' CTRL ALT F2 gives DrakeX v1.759, ALT F1 Entering step ‘Hard drive detection’, ALT F3 Starting step ‘setupSCSI’, ALT F4 ..<4>had: Maxtor 4D040H2,ATA DISK drive..<6>ttyS00 at 0x03f8 (irq=4) is a 1655 OA
Only thing I can do here is power down the comp.
I tried another (WD caviar 22500) disk, and cable (ata, non-ata), same result.
I gave up
Then installed Debian 3.0. No problem until I wanted to install Xfree and GNOME. I chose the SIS driver but the SIS 650 seem not to be supported. Dpkg-reconfigure xserver-xfree86 and then VGA, no luck either with the standard VGA. Fatal server error: AddScreen/ScreenInit failed for driver 0. Then found
http://www.winischhofer.net/ copied "sis_drv.o" over the existing one but then.. Copy Imakefile as well as all .c and .h files from that temporary directory over the existing ones inside the X source tree programs/Xserver/hw/xfree86/drivers/sis/
I can’t find that tree on my system. Stuck again..
Anybody familiar with my problems? And want to help me to get rid of Microsoft ;-)
ThanksVriendelijke groeten,

Koen Vandecauter

Attachment: Linux.doc
Description: MS-Word document


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]