glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

hardware


From: Terje Hansen
Subject: hardware
Date: Sun, 17 Nov 2002 16:18:24 +0100 (CET)

Mijne zipdrive werkt. Dat is geen groot mirakel, maar doorhebben hoe ik
die bijgeleverde soft aan de gang kreeg wel. Tis te zeggen, welke van de 2
er werkte en wat nu de juiste optie was.

Enfin, waar moet dat stuk terecht komen in die cursus?

Terje


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]