glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

latex


From: Terje Hansen
Subject: latex
Date: Sun, 17 Nov 2002 16:45:56 +0100 (CET)

Ik heb ergens gelezen dat we geen 'aanhalingstekens' "mochten" gebruiken.
Wat mogen we in de plaats daarvan gebruiken? Dat heb ik nergens gelezen.

Terje


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]