glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: no can do


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: no can do
Date: Sun, 17 Nov 2002 17:01:16 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Sat, Nov 16, 2002 at 05:26:23PM +0100, Terje Hansen wrote:
> Piep,
> 
> Ik heb een webcam van logitech, maar de driver die ik heb gevonden wilt
> niet compileren. Die driver zit nog maar een 0.40 versie. Dus als iemand
> anders dat stuk over netmeeting en webcams wilt schrijven, graag. Mijne
> (tis te zeggen, die van mijn schoonbroer) webcam wordt wel gevonden door
> usbview.

Kvraag mij af of dat wel nodig is om een stuk daarover te
schrijven... Ik heb de webcam van zeus aan de praat gekregen op mijn
kot en dat is een logitech quickcam web usb...

> Het schrijfsel over video is goed als af. Enkel encoding (divx/xvid) moet
> er nog bij, maar aangezien dat een boel dependencies-problemen geeft, weet
> ik niet of ik dat nog aan de praat ga krijgen. Misschien als ik een
> clean-install doe met de cd's en opnieuw probeer dat het beter ga. Op het
> moment weet ik al niet meer wat en wat niet geinstalleerd is.

Encoding?  Is dat dan niet het rippen van een dvd ofzo?  Kdenk niet
dat we dat moeten doen, onder windows is dat toch ook niet zo vanzelf
sprekend, en tis illegaal he tenzij ge de dvd hebt...

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
http://savannah.gnu.org/projects/glms [glms admin]
http://savannah.gnu.org/              [savannah developer]
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

Wise men speak because they have something to say.
Fools speak because they have to say something


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]