glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: no can do


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: no can do
Date: Sun, 17 Nov 2002 17:57:57 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Sun, Nov 17, 2002 at 05:53:19PM +0100, Terje Hansen wrote:
> >
> > Kvraag mij af of dat wel nodig is om een stuk daarover te
> > schrijven... Ik heb de webcam van zeus aan de praat gekregen op mijn
> > kot en dat is een logitech quickcam web usb...
> 
> Die van mij ook. Maar toen ik die driver compileerde, kreeg ik een boel
> foutmeldingen die voor mij op programeerfouten leken. Ik heb wel geen cd
> die erbij hoorde. Het is ook een oud model.

Ik heb ook een paar keer moeten proberen -> kernels hercompileren.
Hoe dan ook, zo belangrijk is dat toch niet?  Zeg er gewoon bij dat
het niet zo simpel is omdat niet alle webcams out of the box
ondersteund worden alsook dat ge niet overal drivers voor hebt...


> Ik zal gewoon zeggen dat t mogelijk is, maar dat ik het niet aan de praat
> kreeg, met een boel links erbij.

Zeg dat het encoden buiten het raam van de cursus valt :).  Dat het je
niet lukte zou ik verzwijgen :)


Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
http://savannah.gnu.org/projects/glms [glms admin]
http://savannah.gnu.org/              [savannah developer]
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

Victory goes to the player who makes the next-to-last mistake. 
 - Chessmaster Savielly Grigorievitch Tartakower (1887-1956)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]